Blog Yazıları

İstanbul'da İlk at yarışı ne zaman yapıldı


At yarışlarının geçmişi çok eskilere dayanmaktadır at yarışı belli mesafelerde safkan atlarla yapılan bir spor dalıdır.

İstanbul'da ilk at yarışları 1911 yılında Makriköy (Bakırköy) civarındaki Veliefendi Çayırı'nda yapılmıştı. Mahmut Şevket Paşa, Enver Paşa, İzzet Paşa, Şehzade Abdülhalim Efendi gibi devrin önemli kişileri tarafından benimsenip desteklenen at yarışları kısa bir zamanda İstanbul şehrinin en önemli temaşalarından biri olmuştu. Bu yolda ilk adımı atan at sahipleri arasında Reşit Akif Paşa, Kıbrıslı Mustafa Paşa, Hassa Müşiri Rauf Paşa, Şeyhülislam Saip Molla, Edirneli Şerif Bey, Müşir izzet Paşa, Şerif Abdülmecit, Miralay Şeref Bey, Miralay Hasan Bey, Şehzade Ömer Faruk Efendi, Evliyazade Refik Bey ve Şekerci Hacıbekirzade Ali Muhiddin Bey, Keçecizade Hikmet Bey baş sırayı almışlardı. Veliefendi Çayırı o zamanlar hafta sonu tatili olan her cuma günü büyük bir meraklı kitlesi tarafından dolduruluyor ve zorlu yarışlar heyecan içinde izleniyordu. Yarışlara devlet erkanı da büyük ilgi gösterirdi.